• Tarna fjall sjo
  • utrustning verktyg

om Maria Grubbstrom

Om Maria Grubbström

Jag – Maria Grubbström – är uppväxt på en bondgård och lärde mig tidigt att ta ansvar och att lösa de problem som uppstår praktiskt och konkret.

Har en bakgrund som projektledare och under några år arbetade jag som smed och gjorde bland annat yxor och knivar likväl som konstsmide och utsmyckningar i offentliga lokaler. Under de senaste åren har jag arbetat som svetsare och montör via bemanningsföretag. Jag har svetsat i kärnkraftverk, gruvor, vattenkraftsstationer och raffinaderier. Men jag har också arbetat som byggsmed.

Numera bedriver jag verksamheten i egen regi genom
Svetsloppans Licenssvets AB.
Det ger både mig och dig som uppdragsgivare många fördelar.

Du vet exakt vad du köper. Vi skriver ett avtal och jag tar fullt ansvar för de åtagande som uppdraget innebär. Med rak kommunikation utan mellanhänder blir arbetet så mycket bättre och effektivare.
Mina styrkor som företagare och utförare är att jag är självständig, ärlig och ihärdig. Jag tycker om att utföra högkvalitativa rörsvetsningsuppdrag eftersom jag gärna tar ansvar för både detaljer och helhet.
Självklart har jag egen svets och välfylld verktygslåda med mig, likväl som godkänd skyddsutrustning.

Enkelt utryckt får du bättre valuta för pengarna när du vänder dig direkt till mig.

Maria Grubbströms svetsjobb

Maria Grubbströms fritid

 

Vi använder cookies