• Tarna fjall sjo
  • utrustning verktyg

Smideskurser

Jag anordnar ett par smideskurser per år och kommer i första hand att inrikta mig på smide för kvinnor. Hur långa kurser beror på vad som önskas. Men målet är att alla ska känna att de kan mer än de tror och att de ska ha med sig något som de själva smitt.

En ide som jag som jag håller på att utveckla är en smideskurs där deltagarna, högst 2 per tillfälle får smida sitt eget gravkors. Det ska gå till så att vi börjar med att tillsammans tänka ut en form och design och när det är klart börjar vi smida och utveckla tanken till en färdig produkt.

Vill du gå smideskurs?  Kontakta mig här

Vi använder cookies